Odgovorni nositelji

NOSITELJ PROJEKTA
Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje
(SINKO Institut)
OIB:99107927132

NOSITELJ PROGRAMA
Pedagoška udruga „ZVONO“
OIB:90720456877