Osnovna vježba na tlu

Ova koreografija prikazuje razinu akrobatike koja je predviđena četverogodišnjim programom  Gimnastičke glazbeno-ritmičke vježbaonice. U tom periodu djevojčice sa razvijenom motorikom i angažiranim pristupom u vremenskom ciklusu treninga dva puta tjedno po 60 minuta, bez problema svladavaju ovu vježbu.